pielāgot dzimti:
Locījums Vienskaitlis Daudzskaitlis
Nominatīvs (Kas?)
Ģenitīvs (Kā?)
Datīvs (Kam?)
Akuzatīvs (Ko?)
Instrumentālis (Ar ko?)
Lokatīvs (Kur?)
Vokatīvs (bez jautājuma)
Šī ir demonstrācija, kā var pielietot Deklinators Node.js moduli web vidē. Šīs lapas pirmkods atrodams te.